Ing. Zdeněk Mrlák

Fotografie kontaktu

Adresa

Nám. T. G. Masaryka 3, budova A, II. patro (zelené)

Telefon

519 311 309

Mobil

731 428 243

Email

Sekce / oddělení

Odbor kanceláře tajemníka

Číslo místnosti

219

Funkce

vedoucí oddělení, dotační činnosti pro město, rozvoj území města Břeclav