Vít Pohanka

Adresa

Nám. T. G. Masaryka 3, budova A, přízemí

Telefon

519 311 365

Mobil

731 428 224

Email

Sekce / oddělení

Odbor majetkový

Číslo místnosti

14

Funkce

vedoucí oddělení, investiční činnosti včetně realizace a dozorování staveb města, plán investic a oprav, koordinace správy a údržby komunikací