Ing. Jiří Holobrádek

Fotografie kontaktu

Adresa

Nám. T. G. Masaryka 10 (stará radnice), II. patro

Telefon

519 311 334

Mobil

731 428 212

Email

Sekce / oddělení

Oddělení vnitřní správy

Číslo místnosti

314, TGM 10

Funkce

referent bezpečnosti státu