Ing. Darina Štollová

Adresa

Nám. T. G. Masaryka 3, budova C, II. patro

Telefon

519 311 338

Mobil

603 896 797

Email

Sekce / oddělení

Úsek dopravy a silničního hospodářství

Číslo místnosti

808

Funkce

speciální stavební úřad