Ing. Jaroslava Rajchmanová

Fotografie kontaktu

Adresa

Nám. T. G. Masaryka 3, budova A, I. patro (žluté)

Telefon

519 311 366

Mobil

731 428 221

Email

Sekce / oddělení

Oddělení stavební úřad

Číslo místnosti

126

Funkce

povolování staveb Břeclav