Soňa Bartošicová

Fotografie kontaktu

Adresa

Nám. T. G. Masaryka 3, budova A, I. patro (žluté)

Telefon

519 311 308

Mobil

731 680 091

Email

Sekce / oddělení

Odbor stavební a životního prostředí
Oddělení stavební úřad

Číslo místnosti

124

Funkce

administrativa, RUIAN, archiv