Ing. Svatava Vyhnálková

Adresa

Nám. T. G. Masaryka 3, budova C, II. patro (modré)

Telefon

519 311 348

Mobil

731 428 295

Email

Sekce / oddělení

Úsek dopravy a silničního hospodářství

Číslo místnosti

808

Funkce

silniční správní úřad