Jitka Létalová DiS.

Adresa

Nám. T. G. Masaryka 3, budova A, II. patro (zelené)

Telefon

519 311 246

Mobil

731 428 225

Email

Sekce / oddělení

Odbor kanceláře tajemníka

Číslo místnosti

208

Funkce

vedoucí oddělení vnitřní správy, tajemník krizového štábu