Ing. Miroslava Hanáčková

Fotografie kontaktu

Adresa

Nám. T. G. Masaryka 3, budova A, I. patro (žluté)

Telefon

519 311 233

Mobil

Email

Sekce / oddělení

Oddělení zemědělství a ochrany přírody

Číslo místnosti

114

Funkce

vydávání souhlasů k nakládání s nebezpečnými odpady, vedení a zpracování evidence odpadů, tajemnice komise životního prostředí