Božena Oslzlá

Adresa

Nám. T. G. Masaryka 3, budova A, I. patro (žluté)

Telefon

519 311 234

Mobil

Email

Sekce / oddělení

Oddělení vodního hospodářství, ovzduší a památkové péče

Číslo místnosti

123b

Funkce

vydávání závazných stanovisek k umístění, povolení a kolaudaci kotlů, krbů a topenišť