Ing. Martin Černý

Fotografie kontaktu

Adresa

Nám. T. G. Masaryka 3, budova A, II. patro (zelené)

Telefon

519 311 356

Mobil

731 680 149

Email

Sekce / oddělení

Odbor ekonomický
Finanční výbor

Číslo místnosti

202

Funkce

vedoucí odboru ekonomického, vedoucí oddělení školství a příspěvkových organizací, tajemník finančního výboru