Bc. Magdalena Hašková

Adresa

Nám. T. G. Masaryka 3, budova A, přízemí

Telefon

519 311 432

Mobil

Email

Sekce / oddělení

Oddělení investic

Číslo místnosti

9

Funkce

stanovisko k záborům veřejného prostranství včetně umístění venkovního posezení, stanovisko ke zvláštnímu užívání místních komunikací včetně umístění reklam