Ing. Zdeněk Zugárek

Adresa

Technické služby, Kupkova

Telefon

519 311 408

Mobil

731 428 233

Email

Sekce / oddělení

Technické služby

Číslo místnosti

224

Funkce

správa a údržba místních komunikací, městský mobiliář, správa a údržba veřejné zeleně, veřejného osvětlení, deratizace, správa likvidace komunálního odpadu, hlášení poruch a závad, škody za úrazy na komunikacích města