Bc. Josef Hlavňovský

Fotografie kontaktu

Adresa

Nám. T. G. Masaryka 3, budova A, II. patro (zelené)

Telefon

519 311 418

Mobil

731 428 215

Email

Sekce / oddělení

Odbor kanceláře tajemníka

Číslo místnosti

215

Funkce

vedoucí oddělení informatiky