Pavel Bauch DiS.

Fotografie kontaktu

Adresa

Nám. T. G. Masaryka 3, budova A, II. patro (zelené)

Telefon

519 311 419

Mobil

731 428 278

Email

Sekce / oddělení

Oddělení informatiky

Číslo místnosti

216

Funkce

informatik