Bc. Monika Hegerová

Adresa

Nám. T. G. Masaryka 3, budova A, I. patro (žluté)

Telefon

519 311 237

Mobil

Email

Sekce / oddělení

Úsek kontroly

Číslo místnosti

120

Funkce

kontrola podnikatelů