Kontakty


povolování staveb Moravská Nová Ves

519 311 325

podatelna

519 311 299

člen finančního výboru

Fotografie kontaktu

administrativa, RUIAN

519 311 308

vedoucí provozu

Fotografie kontaktu

účetnictví - bankovní operace, finanční referent

519 311 281

Fotografie kontaktu

vedoucí odboru stavebního a životního prostředí, vedoucí oddělení Stavební úřad.

519 311 345

členka komise sociální a zdravotní

Fotografie kontaktu

informatik

519 311 419

Fotografie kontaktu

úsek poplatků

519 311 425

člen finančního výboru

Fotografie kontaktu

vedoucí odboru majetkového, správa majetku města v gesci odboru majetkového

519 311 442

pořizování územních plánů a jejich změn v obcích Bulhary, Přítluky, V. Bílovice, Zaječí. Pořizování územních studií, vydává závazné stanovisko dle § 96b stavebního zákona.

519 311 342

povolování staveb pro katastrální území Břeclav

519 311 346

Fotografie kontaktu

agenda školství

519 311 208

povolování staveb Hrušky, Bulhary

519 311 362

člen komise rozvoje a územního plánování

Fotografie kontaktu

příprava, realizace, údržba, správa geografického informačního systému

519 311 213

členka komise seniorů

člen komise kulturní

Poslední změna databáze: 19. prosinec 2014 v 13:16