Kontakty


podatelna

519 311 228

člen finančního výboru

Fotografie kontaktu

administrativa, RUIAN, archiv

519 311 308

Fotografie kontaktu

účetnictví - bankovní operace, finanční referent

519 311 281

Fotografie kontaktu

Vedoucí odboru stavebního a životního prostředí, vedoucí oddělení Stavební úřad.

519 311 345

člen komise rozvoje a územního plánování

členka komise sociální a zdravotní

Fotografie kontaktu

informatik

519 311 419

úsek poplatků

519 311 425

Fotografie kontaktu

povolování staveb Břeclav

519 311 362

člen finančního výboru

Fotografie kontaktu

Vedoucí odboru majetkového, správa majetku města v gesci odboru majetkového

519 311 442

povolování staveb pro katastrální území Břeclav

519 311 346

Fotografie kontaktu

agenda školství

519 311 208

člen komise rozvoje a územního plánování

člen komise sociální a zdravotní

členka komise seniorů

člen komise kulturní

člen finančního výboru

přestupky

519 311 252

Poslední změna databáze: 19. prosinec 2014 v 13:16