Kontakty


vydávání stanovisek ke stavbám v blízkosti lesa, ochrana týraných a toulavých zvířat, vydávání rybářských lístků

519 311 242

Fotografie kontaktu

starosta

519 311 381

REMEDIA PLUS, o.p.s. Břeclav

519 315 184

registrace podnikatelů

519 311 416

Fotografie kontaktu

tisková mluvčí a manažerka pro vnější komunikaci

Fotografie kontaktu

personalistka

519 311 214

člen komise sportovní

Fotografie kontaktu

evidence obyvatel, ohlašovna

519 311 239

dopravní přestupky

519 311 215

člen komise seniorů

veřejné opatrovnictví

519 311 349

vedoucí oddělení, investiční činnosti včetně realizace a dozorování staveb města, plán investic a oprav, koordinace správy a údržby komunikací

519 311 365

pořizování územního plánu a změn pro Břeclav, pořizování územních studií, územně analytické podklady, vydává závazné stanovisko dle § 96b stavebního zákona

519 311 357

členka komise školské

736 163 820

Fotografie kontaktu

zastupitel, člen finančního výboru

pokladní

519 311 232

členka komise seniorů

vnitřní správa

519 311 433

Fotografie kontaktu

 

519 311 451

Fotografie kontaktu

Zástupce vedoucího odboru, vedoucí oddělení úřadu úz. plánování. Pořizování úz. plánů a jejich změn v obcích Hrušky, Kostice, Zaječí, pořizování úz. studií, vydávání záv. stanovisek dle § 96b stav. zákona.

519 311 412

Poslední změna databáze: 19. prosinec 2014 v 13:16