Kontakty


předseda komise majetkové

pohledávky

519 311 230

předseda komise rozvoje a územního plánování, člen komise majetkové

členka komise cestovního ruchu

Oblastní charita Břeclav

povolování staveb Kostice a Tvrdonice

519 311 258

Fotografie kontaktu

sociálně právní ochrana dětí, projekty, přímá klientská práce, odborné sociální poradenství, tajemnice komise sociální a zdravotní

519 311 411

Fotografie kontaktu

kurátorka pro mládež, kontakty ve výchovných a diagnostických ústavech, zastupování mladistvých a nezletilých u soudů a při vyšetřování, součinnost při záchytu dětí-běženců, kontakty s nezletilými a mladistvými cizinci

519 311 390

asistentka

519 311 384

Fotografie kontaktu

cestovní doklady

519 311 263

pokladní

519 311 232

člen komise rozvoje a územního plánování

Fotografie kontaktu

vydávání souhlasů k nakládání s nebezpečnými odpady, vedení a zpracování evidence odpadů, tajemnice komise životního prostředí

519 311 233

Fotografie kontaktu

památková péče

519 311 401

Fotografie kontaktu

občanské průkazy

519 311 279

stanovisko k záborům veřejného prostranství včetně umístění venkovního posezení, stanovisko ke zvláštnímu užívání místních komunikací včetně umístění reklam

519 311 432

přestupky - radar

519 311 253

kontrola podnikatelů

519 311 237

Fotografie kontaktu

zkušební komisař, SME

519 311 337

přestupky - radar

519 311 256

Poslední změna databáze: 19. prosinec 2014 v 13:16