Kontakty


Fotografie kontaktu

Sociální kurátor, sociální práce v terénu a v rodinách, agenda zvláštního příjemce důchodových dávek, veřejné opatrovnictví

519 311 352

Fotografie kontaktu

příprava, realizace, údržba, správa geografického informačního systému

519 311 213

pořizování územních plánů a jejich změn v obcích Ladná, Lanžhot, Podivín. Pořizování územních studií, vydává závazné stanovisko dle § 96b stavebního zákona

519 311 247

asistentka

519 311 391

Fotografie kontaktu

památková péče

519 311 420

dopravní přestupky

519 311 428

přestupky - radar

519 311 251

členka komise životního prostředí

člen kontrolního výboru

povolování studní, rybníků, závlah, staveb na ochranu před povodněmi

519 311 212

Fotografie kontaktu

člen komise majetkové

zpracování rozvojových projektů, dotační činnost pro město

519 311 359

Fotografie kontaktu

zastupitel, místopředseda kontrolního výboru a předseda komise cestovního ruchu

člen komise majetkové

Dotyk II, o.p.s. Brno

člen komise kulturní

Fotografie kontaktu

občanské průkazy

519 311 277

Fotografie kontaktu

Czech POINT

519 311 333

odborné poradenství, konzultace k pěstounské péči, ke střídavé porozvodové péči o děti, výživné, šetření v rodinách a ve školách, součinnost při záchytu dětí-běženců, kontakty s nezletilými a mladistvými cizinci

519 311 268

Fotografie kontaktu

zastupitel, člen kontrolního výboru, místopředseda komise životního prostředí, člen komise majetkové

Poslední změna databáze: 19. prosinec 2014 v 13:16