Kontakty


A B C Č D E F G H CH I J K L M N O P Q R Ř S Š T U V W X Y Z Ž Jiné export PDF

starosta Lednice

519 340 330

Spolek neslyšících Břeclav

členka komise sociální a zdravotní

přestupky

519 311 303

členka komise školské

členka komise seniorů

Fotografie kontaktu

Tajemník, vedoucí odboru kanceláře tajemníka

519 311 398

Fotografie kontaktu

zastupitelka, členka komise sociální a zdravotní

Fotografie kontaktu

zastupitelka, předsedkyně komise kulturní

Fotografie kontaktu

radní, předseda komise životního prostředí

místopředsedkyně komise majetkové

Fotografie kontaktu

tajemnice komise školské a kulturní

519 311 402

Fotografie kontaktu

správce rozpočtu OKT

519 311 205

Fotografie kontaktu

Sociální kurátor, sociální práce v terénu a v rodinách, agenda zvláštního příjemce důchodových dávek, veřejné opatrovnictví

519 311 352

Fotografie kontaktu

příprava, realizace, údržba, správa geografického informačního systému

519 311 213

pořizování územních plánů a jejich změn v obcích Ladná, Lanžhot, Podivín. Pořizování územních studií, vydává závazné stanovisko dle § 96b stavebního zákona

519 311 247

asistentka

519 311 391

Poslední změna databáze: 19. prosinec 2014 v 13:16