Kontakty


A B C Č D E F G H CH I J K L M N O P Q R Ř S Š T U V W X Y Z Ž Jiné export PDF
Fotografie kontaktu

radní

člen komise školské

607 153 434

technický a projektový pracovník - odpadové hospodářství

vydávání stanovisek ke stavbám v blízkosti lesa, ochrana týraných a toulavých zvířat, vydávání rybářských lístků

519 311 242

Fotografie kontaktu

starosta

519 311 392

místopředsedkyně komise sociální a zdravotní

registrace podnikatelů

519 311 416

Fotografie kontaktu

tisková mluvčí a manažerka pro vnější komunikaci

Fotografie kontaktu

personalistka

519 311 214

člen komise sportovní

Fotografie kontaktu

evidence obyvatel, ohlašovna

519 311 239

dopravní přestupky

519 311 215

veřejný opatrovník, agenda zvláštního příjemce důchodových dávek, výdej lékařských předpisů (recepty a žádanky) s modrým pruhem

519 311 349

vedoucí oddělení, investiční činnosti včetně realizace a dozorování staveb města, plán investic a oprav, koordinace správy a údržby komunikací

519 311 365

pořizování územního plánu a změn pro Břeclav, pořizování územních studií, územně analytické podklady, vydává závazné stanovisko dle § 96b stavebního zákona

519 311 357

členka komise školské

736 163 820

Fotografie kontaktu

zastupitel, člen finančního výboru, předseda komise sportovní

Fotografie kontaktu

účetnictví - příjmy města

519 311 370

členka komise seniorů

Poslední změna databáze: 19. prosinec 2014 v 13:16