Kontakty


A B C Č D E F G H CH I J K L M N O P Q R Ř S Š T U V W X Y Z Ž Jiné export PDF

člen komise kulturní

Fotografie kontaktu

místopředseda finančního výboru

Fotografie kontaktu

spisovna

519 311 397

místopředseda kulturní komise

Fotografie kontaktu

evidence obyvatel. ohlašovna

519 311 289

místopředseda Komise rozvoje a územního plánování

členka komise školské

739 395 185

Fotografie kontaktu

Právník

agenda věcných břemen, udělování souhlasů za vlastníka (město Břeclav) v rámci správních řízení, prodej nemovitostí v majetku města

519 311 386

Fotografie kontaktu

vedoucí oddělení, povolování odběrů vod a vypouštění odpadních vod, povolování vodovodů, kanalizací a čistíren odpadních vod

519 311 224

Fotografie kontaktu

Pracovník podpory bydlení

registrace podnikatelů

519 311 396

Fotografie kontaktu

dotace v oblasti sportu, příspěvkové organizace města, tajemnice komise sportovní

519 311 236

Poslední změna databáze: 19. prosinec 2014 v 13:16