Kontakty


A B C Č D E F G H CH I J K L M N O P Q R Ř S Š T U V W X Y Z Ž Jiné export PDF

žádosti o pronájem bytů ve vlastnictví města Břeclav

519 311 415

odborné poradenství, konzultace k pěstounské péči, ke střídavé porozvodové péči o děti, výživné, šetření v rodinách a ve školách, součinnost při záchytu dětí-běženců, kontakty s nezletilými a mladistvými cizinci

519 311 351

Fotografie kontaktu

spisovna

519 311 397

Fotografie kontaktu

zastupitel

Fotografie kontaktu

dopravní přestupky

519 311 303

Fotografie kontaktu

evidence obyvatel. ohlašovna

519 311 289

agenda věcných břemen, udělování souhlasů za vlastníka (město Břeclav) v rámci správních řízení, prodej nemovitostí v majetku města

519 311 386

Fotografie kontaktu

investiční činnost včetně realizace a dozorování staveb města

519 311 353

Fotografie kontaktu

vedoucí oddělení, povolování odběrů vod a vypouštění odpadních vod, povolování vodovodů, kanalizací a čistíren odpadních vod

519 311 224

registrace podnikatelů

519 311 396

Fotografie kontaktu

dotace v oblasti sportu, příspěvkové organizace města

519 311 236

Poslední změna databáze: 19. prosinec 2014 v 13:16