Kontakty


A B C Č D E F G H CH I J K L M N O P Q R Ř S Š T U V W X Y Z Ž Jiné export PDF

člen komise kulturní

Fotografie kontaktu

místopředseda finančního výboru

Fotografie kontaktu

spisovna

519 311 397

místopředseda kulturní komise

Opravy budov ve správě odboru majetkového, školských zařízení a sakrálních staveb

519 311 209

Fotografie kontaktu

evidence obyvatel. ohlašovna

519 311 289

místopředseda Komise rozvoje a územního plánování

členka komise školské

739 395 185

Fotografie kontaktu

Právník

agenda věcných břemen, udělování souhlasů za vlastníka (město Břeclav) v rámci správních řízení, prodej nemovitostí v majetku města

519 311 386

 

Fotografie kontaktu

vedoucí oddělení, povolování odběrů vod a vypouštění odpadních vod, povolování vodovodů, kanalizací a čistíren odpadních vod

519 311 224

Fotografie kontaktu

Pracovník podpory bydlení

registrace podnikatelů

519 311 396

Fotografie kontaktu

dotace v oblasti sportu, příspěvkové organizace města, tajemnice komise sportovní

519 311 236

Poslední změna databáze: 19. prosinec 2014 v 13:16