Kontakty


A B C Č D E F G H CH I J K L M N O P Q R Ř S Š T U V W X Y Z Ž Jiné export PDF

člen komise kulturní

Fotografie kontaktu

místopředseda finančního výboru

Fotografie kontaktu

spisovna

519 311 397

místopředseda kulturní komise

opravy budov ve správě odboru majetkového, školských zařízení a sakrálních staveb

519 311 209

dopravní přestupky

519 311 251

Fotografie kontaktu

evidence obyvatel. ohlašovna

519 311 289

místopředseda komise rozvoje a územního plánování

vodní hospodářství

519 311 212

členka komise školské

739 395 185

Fotografie kontaktu

právník

agenda věcných břemen, udělování souhlasů za vlastníka (město Břeclav) v rámci správních řízení, prodej nemovitostí v majetku města

519 311 386

pořizování úz. plánů a jejich změn v obcích Rakvice, Tvrdonice, Valtice, Lednice, pořizování úz. studií, vydávání záv. stanovisek dle § 96b stav. zákona.

519 311 378

Fotografie kontaktu

vedoucí oddělení vnitřní správy

519 311 246

Fotografie kontaktu

vedoucí oddělení, povolování odběrů vod a vypouštění odpadních vod, povolování vodovodů, kanalizací a čistíren odpadních vod

519 311 224

Fotografie kontaktu

pracovnice podpory bydlení

Poslední změna databáze: 19. prosinec 2014 v 13:16