Kontakty


A B C Č D E F G H CH I J K L M N O P Q R Ř S Š T U V W X Y Z Ž Jiné export PDF

žádosti o pronájem bytů ve vlastnictví města Břeclav

519 311 415

odborné poradenství, konzultace k pěstounské péči, ke střídavé porozvodové péči o děti, výživné, šetření v rodinách a ve školách, součinnost při záchytu dětí-běženců, kontakty s nezletilými a mladistvými cizinci

519 311 351

Fotografie kontaktu

spisovna

519 311 397

Fotografie kontaktu

zastupitel

Fotografie kontaktu

dopravní přestupky

519 311 303

agenda věcných břemen, udělování souhlasů za vlastníka (město Břeclav) v rámci správních řízení

519 311 386

Fotografie kontaktu

investiční činnost včetně realizace a dozorování staveb města

519 311 353

Fotografie kontaktu

vedoucí oddělení, povolování odběrů vod a vypouštění odpadních vod, povolování vodovodů, kanalizací a čistíren odpadních vod

519 311 224

registrace podnikatelů

519 311 396

Fotografie kontaktu

dotace v oblasti sportu, příspěvkové organizace města

519 311 236

Poslední změna databáze: 19. prosinec 2014 v 13:16