Kontakty


A B C Č D E F G H CH I J K L M N O P Q R Ř S Š T U V W X Y Z Ž Jiné export PDF

informatik

519 311 210

správce rozpočtu

člen komise kulturní

Fotografie kontaktu

místopředseda finančního výboru

Fotografie kontaktu

spisovna

519 311 397

místopředseda kulturní komise

opravy budov ve správě odboru majetkového, školských zařízení a sakrálních staveb

519 311 209

dopravní přestupky

519 311 251

Fotografie kontaktu

evidence obyvatel. ohlašovna

519 311 289

místopředseda komise rozvoje a územního plánování

vodní hospodářství

519 311 212

členka komise školské

739 395 185

člen komise rozvoje a územního plánování

Fotografie kontaktu

právník

agenda věcných břemen, udělování souhlasů za vlastníka (město Břeclav) v rámci správních řízení, prodej nemovitostí v majetku města

519 311 386

pořizování úz. plánů a jejich změn v obcích Rakvice, Tvrdonice, Valtice, Lednice, pořizování úz. studií, vydávání záv. stanovisek dle § 96b stav. zákona.

519 311 378

Poslední změna databáze: 19. prosinec 2014 v 13:16