Na hrázích se už asfaltují cyklotrasy

Ve čtvrtek 9. listopadu před polednem začala pokládka asfaltových povrchů na opravených hrázích kolem toku Včelínek a odlehčovacího ramene řeky Dyje. Ještě během podzimu vznikne zhruba sedm kilometrů cyklotras, které umožní cyklistům a pěším bezpečnou cestu mezi centrem města, Poštornou a Charvátskou Novou Vsí.

 S nápadem spojit výstavbu protipovodňových opatření s budováním asfaltových cyklotras přišlo vedení břeclavské radnice v roce 2015 a nakonec se podařilo najít shodu s Povodím Moravy a vyřešit všechny administrativní překážky. Povodí Moravy financuje zvýšení a opravu hrází, město Břeclav zaplatí asfaltové povrchy. 

"Mám velkou radost, že se nám tuto iniciativu podařilo dotáhnout do úspěšného konce a že vznikne dílo, které bude mít pro nás všechny velký význam," netajil se spokojeností břeclavský místostarosta Jaroslav Válka, který za město jednání s Povodím Moravy vedl.

Pokládka povrchů začala na okraji Charvátské Nové Vsi, odkud bude postupovat až ke třídě 1. máje. Tam pak přejede asfaltovací stroj na levý břeh Nové Dyje a bude pokračovat až do veslařského areálu nad splavem.

Břeclavské zastupitelstvo minulý týden také schválilo výkup dvou pozemků mezi hrázemi, což umožní vybudování propojovacích cyklotras, které zkrátí cestu od jezu na Nové Dyji na Hlavní ulici v Poštorné. V příštím roce by stejná cyklotrasa měla vzniknout i na hrázi ve Staré Břeclavi, od hřiště Pastvisko až po areál Na vodě.

asfaltování.jpg