Na konci září končí svoz pytlového odpadu i slevy

Připomínáme občanům, že na základě rozhodnutí Města Břeclav z dubna letošního roku, bude 30. září 2021 zrušen odvoz pytlového tříděného odpadu (papír a plast) od rodinných domů. Společně s ukončením pytlového svozu končí na konci září také sleva za adresné třídění a město se zaměří hlavně na separaci bioodpadu.

Na základě výzvy města se mohou hlásit zájemci o kompostéry a biopopelnice. Jejich seznam je stále aktualizován a je doplňován o další zájemce. Město Břeclav vyhlásilo výběrové řízení na dodavatele kompostérů, smlouva s vítězem je podepsána a nyní čekáme na jejich dodání. Všichni přihlášení budou kontaktováni ve chvíli, kdy bude možné si kompostéry vyzvednout. Dalším krokem je nákup biopopelnic do rodinných domů, které město nabídne všem domácnostem zdarma. Na dodavatele biopopelnic je právě vyhlášen tendr.  

„Opakovanými rozbory obsahu kontejnerů a popelnic ve městě jsme zjistili, že přes někde i přes polovinu objemu tvoří biologicky rozložitelná složka. Proto jsme hledali cestu k lepšímu separování této složky odpadu,“ říká místostarosta města Jakub Matuška. „Počítáme s umístěním biopopelnice zdarma do každé domácnosti v rodinném domě a po dobré zkušenosti s nádobami na třídění bio odpadů z kuchyně, podpoříme v příštím roce také jeho třídění na sídlištích,“ dodal Matuška. Na sídliště budou umísťovány velkoobjemové nádoby o objemu 1100 l, které zajistí větší pořádek kolem odpadových míst.

Po dlouhých letech se podařilo vedení města otevřít nové sběrné místo v Poštorné na ulici Hájová, kam mohou vozit odpad občané Poštorné, Charvátské Nové Vsi a obslouží také dvě velká sídliště. 

Město Břeclav občanům poplatky za odpady dotuje, občané platí 600 korun ročně, náklady města jsou 770 korun. Břeclav tak chtěla s ročním předstihem reagovat na novou zákonnou povinnost, a to zdvojnásobit separaci odpadu z 30 % na 60 % v roce 2025. Břeclav je podle dat za rok 2020 na úrovni 27 %.

V rámci zavádění nového systému odpadového hospodářství byla provedena kompletní inventura všech odpadových nádob ve městě. Zářijovým zrušením systému slev se nic nemění na tom, že Břeclav bude implementovat nové technologie při evidenci odpadů.

V Břeclavi, 20. září 2021