Na Pohansko se už může

Městský úřad Břeclav, odbor stavební a životního prostředí, jako příslušný orgán státní správy lesů vydal opatření veřejné povahy, podle kterého i nadále platí zákaz do oBory Soutok, s výjimkou zpevněné lesní cesty v úseku Břeclav - zámeček Pohansko a zpět. Opatření platí od středy 26. dubna.

Opatření obecné povahy bylo vydáno v souvislosti s povodňovou situací na řekách Morava, Dyje a Kyjovka, kdy došlo k zaplavení rozsáhlých komplexů lesa v oboře Soutok v katastrálních územích Břeclav a Lanžhot. Veřejnost může být ohrožena na zdraví a životech při vstupu a pohybu v zaplavených částech lesních porostů (např. nebezpečí samovolného vyvrácení podmáčených stromů). Současně je zvěř, pohybující se na omezeném nezaplaveném prostoru, v důsledku pohybu veřejnosti dále koncentrována do míst, kde vznikají nadměrné škody na lesních porostech. Opatření platí do 15. května.