Na Pohansku se otevřela nová archeologická expozice

Na zámečku Pohansko se návštěvníkům otevřela nová archeologická expozice. Je plná audiovizuálních efektů, dotykových obrazovek, speciálních filmových projekcí a dalších prvků, díky kterým se mohou návštěvníci seznámit s bohatou historií zdejšího velkomoravského hradiště.

„Na zámečku byla expozice z roku 2011, proto jsme se rozhodli nabídnout návštěvníkům něco nového. Zvolili jsme formu multimediální interaktivní expozice se zapojením nejnovějších technologií. Návštěvník se nechce již jen dívat na exponáty ve vitrínách, chce se na výstavě vzdělávat zábavnou a hravou formou,“ shrnuje ředitel muzea Petr Dlouhý, proč je nová expozice „našlapaná“ obrazovkami či projekcemi.

Městskému muzeu a galerii Břeclav se na pořízení výstavy plné audiovizuálních efektů, dotykových obrazovek, speciálních filmových projekcí a dalších interaktivních prvků podařilo získat dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu ve výši 8,3 milionu korun. Dotace pokryla 80 procent celkového rozpočtu akce, která z Pohanska udělá ještě přitažlivější turistický cíl.

 „Zámeček Pohansko je velmi oblíbený, v sezóně sem přijíždí tisíce cyklistů. Jen malá část z nich se dosud šla podívat na vnitřní expozici. Proto jsme se rozhodli ji upravit tak, aby byla atraktivnější a zároveň přístupnější mladé generaci,“ poznamenal starosta Svatopluk Pěček, co vedlo město ke změně výstavy. Jak zdůraznil, nová expozice má ještě jedno významné plus. Díky tomu, že je rozložitelná a může snadno uvolnit hlavní sál, bude v zámečku nově možné pořádat také kulturní akce – koncerty, přednášky či společenské akce.

Kněz z hlasem Zdeňka Junáka 

V nové expozici jako první vstoupí návštěvník do místnosti stylizované do podoby kostela, kde jej přivítá kněz v podání brněnského herce Zdeňka Junáka. Stěny evokují kostelní zdivo i fresky a propojují se s filmovou projekcí, která představuje církevní předměty či raně středověkou sakrální architekturu.

Film, který vznikl právě pro tuto místnost, rychlým „průletem“ provede návštěvníky trasou Jantarové stezky až k Pohansku, z ptačí perspektivy ukáže jeho osídlení s rozrůstáním v čase. Kamera proletí hradbami a dvorcem až k jednotlivým budovám. Nabídne pohled na rotundu s ohrazením a hřbitovem, na běžnou usedlost i s jejími obyvateli, hospodářstvím i řemesly.

Expozice pokračuje nad schody - ve foyer u hlavního sálu. Tam čeká návštěvníky zámečku tablemapping, tedy velkoplošné promítání na stůl, které je věnováno mapám a postupnému vývoji Pohanska i archeologickému výzkumu v lokalitě.

Hlavní sál je rozčleněn na několik témat. Všem budou sloužit dotykové obrazovky, animace, vizualizace i speciální polepy navozující dojem historického zdiva, palisád nebo třeba roubení. Turisté si tak prohlédnou hradby a hradební bránu, slovanské obydlí a jeho stavbu, ale také vnitřní vybavení. Věnovat se budou i rostlinám, zvířatům nebo zemědělské technice. Prostřednictvím interaktivních obrazovek se hosté podívají i na velmožský dvorec či na dobové tržiště. Audiovizuální vjemy doprovází také reálné exponáty.

Poslední místností expozice je zbrojnice a klenotnice. Bojovník a žena z vyšší společnosti tu ukazují gombíky, náušnice, textil, meče, sekery, ostruhy a další nálezy z Pohanska.

Otevřením expozice změny na Pohansku nekončí. Město plánuje využít také jeho exteriéry. V plánu jsou naučné stezky, které se budou věnovat přírodě nebo méně vzdálené minulosti – rodu Lichtenštejnů nebo železné oponě.

Součástí modernizace je i oprava a modernizace depozitáře podsbírky archeologie. Vzniklo moderní laboratorní pracoviště archeologa využitelné pro zpracování, popis a digitalizaci sbírkových předmětů. Dále badatelské pracoviště přístupné veřejnosti při studiu sbírek, odborných praxích studentů, komentovaných prohlídkách, specializovaných edukačních programech, dílnách a dalších doprovodných akcích prezentující sbírkotvornou činnost archeologa.

Informace o otevírací době a vstupném na www.muzeumbv.cz.