Na soutok se po Dyji nedostanete

Od poloviny června pokračují práce na obnově meandrů řeky Dyje. To znemožňuje vodákům plavbu po Dyji směrem k soutoku s řekou Moravou.

„Ukončení prací se očekává v průběhu září tohoto roku. Po ukončení prací budou všechny dočasné hráze odstraněny a lokalitou bude možné proplout. Vzhledem ke skutečnosti, že poslední vhodné místo na vystoupení z lodí a její odvoz zpět je dřevěný most na Pohansku, nedoporučujeme pokračovat v plavbě ani pod tímto mostem,“ upozorňuje vodáky Petr Chmelař, tiskový mluvčí Povodí Moravy.

V rámci projektu Dyje 2020, který je součástí programu INTERREG V-A Rakousko – Česká republika, budou opětovně napojena tři odstavená ramena Dyje. Napojením dvou meandrů na rakouské straně a jednoho meandru na české straně dojde k prodloužení řeky Dyje o více než jeden kilometr. Napojování odstavených ramen je i jedno z opatření v boji proti dopadům sucha. Napojení odstavených ramen na vodní tok zabrání jejich vysychání a úhynu vodních živočichů a na vodu vázaných ekosystémů.

Více informaví najdete na webu Povodí Moravy.

Foto: Povodí Moravy s.p.