Na Valtické měří rychlost stacionární radar

Se záměrem zlepšit bezpečnost dopravy účastníků silničního provozu, především chodců, bude na ulici Valtická v úterý 31. října spuštěno měření rychlosti stacionárním radarem.

Radar je umístěn poblíž přechodu vedoucího od školy k sídlišti ČSA a bude provozován Městkou policií Břeclav. Cílem je zajistit dodržování stanovené rychlosti v obci. Radar se nijak nedotkne ukázněných řidičů, dodržujících pravidla silničního provozu. Prostředky získané z uložených sankcí hodlá město použít na investiční akce, a to především na opravy a výstavbu místních komunikací.

Radar je automatizovaný a používaný bez obsluhy, vozidla tedy nebudou zastavována. V souladu s platnými právními předpisy bude řešeno překročení rychlosti tzv. objektivní odpovědností provozovatele vozidla. Tento typ odpovědnosti za přestupek nastává, pokud provozovatel vozidla nezajistí, aby při použití vozidla byly dodržovány povinnosti řidiče a pravidla provozu a neuvede-li totožnost řidiče, který přestupek spáchal.

Místo pro měření rychlosti stanovil ze zákona odbor dopravní policie Krajské ředitelství Policie ČR Jihomoravského kraje. V rámci těchto podmínek nebyla stanovena ani žádná možnost tzv. nastavení vyšší tolerance měření, než která je stanovena zákonem (3km/h), a rovněž tak i doba provozu tohoto automatizovaného měřícího zařízení. Zařízení tak bude v provozu 24 hodin denně, 7 dnů v týdnu a nastavená rychlost měření bude od 54 km/h. Měření se bude provádět současně v obou jízdních směrech.

O tom, že si mnozí řidiči v těchto místech nelámou hlavu s dodržováním zákona, svědčí i zkušenosti městských strážníků. Od začátku tohoto roku zde provedla městská policie celkem 16 radarových měření rychlosti, při kterých bylo zjištěno celkem 642 případů překročení maximální povolené rychlosti. Na každé měření, které se provádělo po dobu cca dvou hodin, tak připadlo průměrně 40 přestupků. Mezi řidiči byli i opravdoví hazardéři s životem a zdravím Břeclavanů - kolem sídliště totiž projížděli rychlostí až 100 km/hod. Výjimkou nebylo ani překročení rychlosti až o 35 km/h jízdními soupravami vážícími desítky tun.