Navrhněte k ocenění výjimečné osobnosti města

Napište nám, kdo by si podle Vás zasloužil ocenění nejen za zviditelnění města Břeclavi, ale i za to, že umí nám ostatním svojí neúnavnou každodenní činností, snahou a schopností udělat život hezčí, lepší, příjemnější.

V letošním roce to bude 150 let, kdy byla Břeclav povýšena na město. Rozvoji místa přispěla především stavba železnice. První vlak přijel do Břeclavi v roce 1839. Železniční dráha z Vídně na Břeclav a dále do Brna a Olomouce přinesla nebývalý příliv obyvatelstva a vznik řady významných závodů, které byly novými pracovními příležitostmi a lákaly další obyvatelstvo. Díky tomuto rozmachu byla Břeclav v roce 1872 povýšena na město.

V rámci plánovaných oslav 150 let povýšení Břeclavi na město, které chystá Městské muzeum a galerie Břeclav, chce vedení města ocenit také výjimečné osobnosti, které byly pro Břeclav přínosem. Osobnosti mohou být z různých oblastí kultury, sportu, folklóru, společenského nebo spolkového života, ale také třeba z oblasti vědy nebo průmyslu. Mohou to být osobnosti, které reprezentují nebo reprezentovali naše společné hodnoty nejen za hranicemi města, ale také ve světě.

Napište nám Vaše návrhy, kdo by si podle Vás ocenění zasloužil nejen za zviditelnění města Břeclavi, ale i za to, že umějí nám ostatním svojí neúnavnou každodenní činností, snahou a schopností udělat život hezčí, lepší, příjemnější. Ke svému návrhu připojte prosím krátké zdůvodnění, proč by si podle Vás navrhovaná osobnost ocenění zasloužila. Vybírat můžete z těch, kteří už nejsou mezi námi, ale zanechali v Břeclavi svoji stopu, stejně jako z těch, s nimiž se můžete každý den potkávat v ulicích města.

Svoje návrhy posílejte na mailovou adresu: anketa@breclav.eu nebo pište na adresu Městský úřad Břeclav, anketa osobnost města, nám. T. G. Masaryka 42/3, 690 02 Břeclav. Svá doporučení můžete přinést písemně také na podatelnu městského úřadu.

Z návrhů vyberou členové Rady města ty, kteří budou letos slavnostně oceněni.