Neuhrazená daň z nemovitých věcí

Někteří občané a společnosti, vlastnící nemovité věci v katastru Břeclavi nebo občané s trvalým místem pobytu v Břeclavi, kteří vlastní nemovité věci na jižní Moravě, dosud neuhradili daň z nemovitých věcí (domovní daň). Tato daň měla být uhrazena do konce měsíce května 2020. V případě, že jste tak dosud neučinili a nevíte jak daň uhradit, obraťte se na Finanční úřad v Břeclavi. Tel.: 519 304 111.