Nouzový stav byl prodloužen do 20. listopadu

Vláda na základě ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, se souhlasem Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, prodloužila trvání nouzového stavu do 20. listopadu 2020 . Veškerá opatření přijatá z důvodu nouzového stavu zůstávají nadále v platnosti v rozsahu, v jakém byla přijata.