Nouzový stav přináší další omezení

V Česku nově platí zákaz konání všech akcí, při nichž by se na jednom místě mohlo shromáždit více než 30 lidí. Do odvolání jsou také zavřeny základní, střední, vyšší odborné i vysoké školy. Mateřských školek se plošný zákaz nedotýká.

Nouzový stav v zemi začal platit ve čtvrtek 12. března od 14.00 po dobu 30 dnů. Od pátku 13. března od 6.00 jsou plošně zakázány veškeré akce, které přesahují počet 30 osob. Opatření se vztahuje na kulturní, sportovní, náboženské akce, slavnosti, poutě, přehlídky, trhy a další akce. Lidé také nebudou moci od pátku do veškerých zábavních zařízení, do posiloven, solárií, provozoven wellness služeb, na sportoviště či koupaliště.

Zakazuje se také pobyt v restauracích a hospodách mezi 20.00–6.00 hodinou. A úplný zákaz platí pro provozovny, které poskytují stravovací služby v nákupních centrech. Vláda také rozšířila zákaz výuky o základní umělecké školy.

Zákaz se nevztahuje na schůze a zasedání ústavních orgánů, orgánů veřejné moci či soudů a na pohřby.

Od půlnoci z pátku 13. 3. na sobotu 14. 3. budou zavedeny kontroly na 11 hraničních přechodech s Německem a Rakouskem. Policie také začne kontrolovat lidi, jestli dodržují nařízenou karanténu.

Platí také zákaz vstupu do ČR cizincům z rizikových zemí - Číny, Jižní Koreje, Íránu, Itálie, Španělska, Rakouska, Německa, Švýcarska, Švédska, Nizozemska, Belgie, Británie, Norska, Dánska a Francie

Vláda zastavila vydávání víz i přijímání žádostí o ně. Nebudou se vydávat ani nová povolení k pobytu nad 90 dní, rozhodování o nich úřady přeruší. Do rizikových zemí zároveň nesmějí Češi cestovat.

Od soboty 14. března bude při cestách z Česka do všech okolních zemí zakázána veškerá autobusová, vlaková a lodní doprava cestujících. Cestovat za hranice bude možné pouze automobily. Částečně bude omezen i letecký provoz.