Nouzový stav v ČR - Aktuální informace o situaci – Vyjádření starosty Břeclavi

Vážení obyvatelé Břeclavi, situace ohledně koronaviru v České republice i okolních státech se teď mění i několikrát denně. Prosím proto Břeclaváky o zachování klidu a dodržování vládou stanovených pravidel v rámci nouzového stavu a preventivních opatření před koronavirem. Několikrát denně jednáme o aktuální situaci také na místní úrovni a o všech aktuálních, pro Břeclavany potřebných náležitostech, týkajících se situace v souvislosti s naším městem i celou zemí, budeme vždy neprodleně informovat na facebooku města Břeclavi, webu města a dalších kanálech. Nezbývá nám v zájmu nás všech, než vydržet a respektovat pravidla, kterých cílem je šíření koronaviru zpomalit na minimum. Svatopluk Pěček, starosta Břeclavi