Nová aplikace pomůže strážníkům města rychle zkontrolovat povolenou reklamu

Další díl budoucí velké skládačky mapových aplikací začali používat úředníci Městského úřadu Břeclav. K informacím o parkování, závadách, kontejnerech na tříděný odpad a blokovém čištění nově přibyla aplikace k evidenci všech povolených a zpoplatněných reklamních zařízení.

„Umístění všech typů reklamních zařízení a jiné zábory veřejného prostranství musí být povoleny v souladu s obecně závaznou vyhláškou města č. 9/2007. Pokud tedy chce kdokoliv ve městě umisťovat reklamu, měl by si vyhlášku nejdříve pročíst, najde v ní odpovědi na mnoho svých otázek,“ vysvětluje tajemník úřadu Zdeněk Opálka.

Ohlašování probíhá dle umístění reklamy:

- na komunikaci (včetně chodníku) se podává na Odbor dopravy Vlastimilu Zálešákovi,

- na veřejné zeleni či v parku se podává na Odbor rozvoje a správy Janě Pudelkové,

- na sloupech veřejného osvětlení a zábradlích na Terezu Břeclav Vladimíru Kunertovi.

Příspěvková organizace Tereza Břeclav má na starosti také výlep plakátů. Bližší informace jsou dostupné na webu http://www.tereza-breclav.cz.

Nová aplikace propojuje úředníky s městskou policií. Městská policie má tak přímo v terénu možnost kontrolovat, zda je veškerá reklama na území Břeclavi, Poštorné a Charvátské Nové Vsi povolená.

„Díky aplikaci budeme mít možnost eliminovat nepovolená reklamní zařízení, což prospěje všem poctivým podnikatelům, kteří mají svá reklamní zařízení řádně zpoplatněny,“ řekl místostarosta Pěček.

Reklamy.png