Nová autobusová zastávka v Charvátské Nové Vsi

Bezpečný přechod i přístupový chodník zajistí v Charvátské Nové Vsi nová autobusová zastávka. Stavba bude zahájena ve druhé polovině srpna. Stávající autobusová zastávka má nevyhovující parametry a nachází se na vedlejší místní komunikaci vedoucí paralelně s průtahem. Vzhledem k častým stížnostem místních obyvatel bude zastávka přemístěna na hlavní komunikaci. Předmětem stavby je tedy přemístění autobusové zastávky z přilehlé místní komunikace do hlavního dopravního prostoru průtahu silnice III. třídy městskou částí Charvátská Nová Ves. Součástí nové zastávky bude nástupiště s přístřeškem a přístupový chodník. Nový přechod pro chodce bude nasvětlen dvěma sloupy veřejného osvětlení se světlem bílé barvy určené speciálně k nasvětlení přechodu pro chodce. Úprava křižovatky je nezbytná z bezpečnostních důvodů a po úpravách přinese také zkrácení současného přechodu na polovinu původní délky. V dostatečně širokém zatravněném pásu bude postaven autobusový záliv, nástupiště s přístřeškem a přístupovým chodníkem.
Není k dispozici žádný popis fotky.