Nová kolumbária na hřbitovech

Město Břeclav informuje veřejnost, že hřbitov v Charvátské Nové Vsi prošel menší úpravou – bylo zde vybudováno 35 kusů kolumbárií, a to jak prosklených, tak i s přední žulovou deskou, a současně byla provedena úprava okolního prostranství. O pronájem těchto kolumbárií budou moci občané žádat odbor majetkový Městského úřadu Břeclav od 20. října 2020.

Dále město zřídilo nová kolumbária, a to pět bloků s celkovým počtem 105 kusů,  i v rozšířené části hlavního městského hřbitova. Plánováno je vybudování dalších pěti bloků. V současné době město Břeclav na tomto hřbitově disponuje cca 15 kusy volných kolumbárií.

Vybudování kolumbárií je plánováno i na hřbitově v Poštorné, výstavba by měla být realizována pravděpodobně do roku 2022.