Nová ulice se bude jmenovat Hájky

V městské části Charvátská Nová Ves vzniká nová lokalita, kde jsou již vybudovány tři bytové domy. Jedná se o místo mezi sídlištěm Na Valtické a železniční tratí Břeclav-Lednice.

Pro potřebu evidence obyvatel bylo třeba zvolit název této nové ulice. Vedení města se s investorem stavby nazvané „Obytný soubor Hájky“ dohodlo, že stávající sídliště Na Valtické je už dost rozsáhlé, a proto nová zástavba ponese jiné pojmenování.

Město Břeclav vyhlásilo pro veřejnost anketu, ve které mohli obyvatelé města předkládat své vlastní návrhy na název ulice. Anketa byla uveřejněna v měsíčníku Radnice. Celkem bylo přijato 31 návrhů občanů a nejčastějším návrhem na pojmenování nové ulice bylo označení Josefa Černoty* (celkem 12 navrhovatelů). Na druhém místě byl návrh s názvem ulice Hájky se dvěma hlasy.

Při středečním jednání zastupitelstva podal pozměňovací návrh zastupitel Karel Kříž, který navrhl, aby byl zachován historický a místně zažitý název dané lokality Hájky. „Tento název zná většina Poštoranů už od dětství,“ argumentoval zastupitel. Jeho návrh podpořili i další zastupitelé a většinovým hlasováním rozhodli o tom, že se ulice bude jmenovat Hájky.

“Ankety se zúčastnilo málo občanů, takže u zastupitelů našel podporu pozměňovací návrh Hájky, který nabízí historickou kontinuitu. Proto jsem také podpořil tuto variantu,“ řekl starosta Svatopluk Pěček. Zastupitelé zároveň budou podporovat myšlenku, aby byla oficiálně uctěna památka místního hrdiny a odbojáře Josefa Černoty tím, že po něm bude pojmenováno některé z nových veřejných míst ve městě.

*Břeclavský rodák Josef Černota byl výsadkářem z paraskupiny Wolfram, vyslané roku 1944 z Anglie do Protektorátu Čechy a Morava. Je považován za jednoho ze zakladatelů výsadkového vojska poválečného Československa.