Nová vyhláška o pohybu psů na veřejném prostranství v Břeclavi

S účinností od 15. 5. 2020 vstupuje v platnost nová obecně závazná vyhláška (dále jen ,,OZV“) města Břeclavi č. 1/2020, která nahrazuje vyhlášku z roku 2019 o pravidlech pro pohyb psů na veřejném prostranství.

Hlavní změnou je zrušení povinnosti označení psů při pohybu na veřejném prostranství evidenční známkou a elektronickým čipem, neboť dle novely veterinárního zákona musí být pes elektronickým čipem označen bez ohledu na to, zda se pohybuje na veřejném prostranství. Dále byl upraven čl. 3 Výjimky tak, aby bylo ze znění vyhlášky jednoznačné, že i na psy služební a záchranářské při výkonu služby a záchranných prací, a na psy speciálně cvičené jako průvodčí zdravotně postižených osob, se vztahuje povinnost osoby, která psa doprovází, neprodleně odstranit nečistoty způsobené psem na veřejném prostranství (výkaly apod.).

Celé znění OZV č. 1/2020 najdete zde.