Nová výstavba v Břeclavi myslí na budoucnost

Nová výstavba bytových domů začala na začátku října letošního roku za sídlištěm Na Valtické. Soukromý investor, společnost UNIS Real, zde staví tři bytové domy. Podle informací od investora se bude jednat o čtyřpodlažní domy s byty k pronájmu. Byty budou primárně určeny mladým lidem do 30 let nebo zájemce ve věku 65 let a více. Byty jsou tedy koncipovány jako sociální bydlení a některé z nich budou také tzv. upravitelné, což znamená, že v případě potřeby bude snadné upravit je pro užívání spoluobčanů s hendikepem, například pro potřeby vozíčkářů.

„Takový projekt město Břeclav vítá, protože bydlení pro mladé lidi a starší občany je tématem, které nás velmi zajímá. V souvislostí s demografickými změnami ve společnosti je třeba zaměřit naši pozornost právě tímto směrem, kde budeme nuceni hledat nová řešení,“ řekl místostarosta města Jakub Matuška.

Zajímavostí je také skutečnost, že projekt financuje soukromý subjekt bez čerpání dotací. Výstavba by měla být dokončena zhruba do dvou let.

12. 10. 2019