Nová záchranná stanice v Břeclavi

Zastupitelstvo Města Břeclavi schválilo v září na svém jednání vzájemné darování pozemků s Jihomoravským krajem. Mezi nimi je i pozemek darovaný městem za účelem vybudování nové stanice Zdravotnické záchranné služby Jihomoravského kraje (ZZS JMK) v Břeclavi. Připojili jsme se tak k městům, která se chtějí aktivně podílet na tom, aby ve městě vznikla nová výjezdová základna ZZS JMK.

Kraj požádal o převod pozemků u břeclavské nemocnice z důvodu záměru výstavby nové výjezdové základny ZZS JMK v Břeclavi. Náklady jsou zatím odhadovány zhruba na 100 mil. korun, investorem je Jihomoravský kraj, který se bude ucházet o dotaci na její výstavbu. Kraj a ZSS se budou ucházet o dotační prostředky z fondů Integračního regionálního operačního programu (IROP).

 

Jihomoravský kraj řešil výstavbu osmi nových základen v kraji, z nichž dvě jsou již dokončeny. Břeclav mezi nimi původně nebyla, ale podařilo se rozběhnout přípravu i tohoto stanoviště. „Nová budova bude odpovídat současným standardům a poskytne zázemí pracovníkům i technice. Má ale být také energeticky hospodárná a vhodně situována v sousedství hlavního tahu městem tak, aby dojezdové časy v daném regionu odpovídaly limitu max. 20 minut,“ zdůraznil starosta Svatopluk Pěček.

 

Současná výjezdová základna v prostorách Nemocnice Břeclav je u vjezdu do areálu a poblíž prostor pohotovosti, ale je umístěna na více místech v areálu nemocnice, což může zásahy komplikovat.

 

„Jsem rád, že zastupitelé souhlasili s darováním pozemku kraji pro vybudování záchranky, protože to umožní do budoucna i větší komfort pro urgentní příjem v břeclavské nemocnici. Bude to výhodné pro pacienty i záchranáře,“ dodal místostarosta Jakub Matuška.

 

Budova bude vystavěna dle typového projektu, takže bude podobná jako ostatní nové základny. Nová budova v areálu Nemocnice Hustopeče je asi nejblíže tomu, jak by mohla vypadat stavba v Břeclavi. Jen základna v Břeclavi bude o něco větší.

 

https://www.zzsjmk.cz/vyjezdove-zakladny/hustopece