Nově spuštěná databáze ztracených a nalezených psů

Ztratil se vám psí kamarád, nebo chcete nalezenému psovi pomoci vrátit se ke své rodině? Státní veterinární správa spustila na svých internetových stránkách aplikaci, která umožní sdílet informace o nalezení nebo ztrátě psa.

Vložení informací do systému je velmi jednoduché a probíhá pomocí formuláře na webových stránkách www.svscr.cz/databaze-ztracenych-a-nalezenych-psu/ . Po stisknutí nabídky „Přidat psa“, specifikujete, zda se jedná o ztrátu/nález, dále pak plemeno psa, číslo čipu, místo ztráty nebo nálezu a další upřesňující údaje. Ty pak mají za cíl propojit majitele a případného nálezce.

Aplikace by měla dočasně částečně nahradit centrální registr psů, který má vzniknout od roku 2022. Vložené oznámení se v seznamu ztracených a nalezených psů objeví až po potvrzení prostřednictvím odkazu v e-mailu. Oznámení bude zveřejněno po dobu 10 kalendářních dnů, pokud jej oznamovatel sám nesmaže, nebo neprodlouží. Tato evidence je dobrovolná, a nenahrazuje povinnost nálezce stanovenou zákonem, oznámit nález zvířete bez zbytečného odkladu obci.

sad-3700421.jpg