Nové ulice mají jména

Růžová a Lipky - takové názvy ponesou dvě nové ulice, které vznikají ve Staré Břeclavi. Návrh městských radních v souladu s pravidly na pojmenovávání ulic odsouhlasili ve středu 6. listopadu břeclavští zastupitelé. V městské části Stará Břeclav vznikají dvě nové lokality pro výstavbu rodinných domů a pro potřeby evidence obyvatel bylo nutné zvolit názvy těchto budovaných ulic.

Odbor kanceláře tajemníka oslovil obyvatele města, aby předložili své vlastní návrhy v rámci veřejné ankety. Anketa byla uveřejněna v měsíčníku Radnice, na webu a facebooku města Břeclav. Celkem bylo přijato 80 návrhů na pojmenování ulic. Většina návrhů (62) se vztahovala k nové lokalitě za Domem s pečovatelskou službou a nejčastějším návrhem na pojmenování ulice byl návrh Růžová (celkem 24). Zbylé návrhy získaly podporu mnohem menší – ulice Synergická 12 hlasů a ulice Ypsilonka 8 hlasů. Patnáct obdržených návrhů se týkalo lokality zvané Šustárky. Většina návrhů měla spojitost s lípami, které jsou vysázeny na blízké hrázi řeky Dyje. Nejčastěji se opakovalo označení ulice Lipky.