Novou územní studii zaplatí investor

Zastupitelstvo Města Břeclavi schválilo návrh smlouvy o rozvojovém záměru společnosti OPTREAL, spol. s.r.o., pro zastavění plochy mezi ulicemi Hájová a Havlíčkova v Poštorné. Na tomto území má podle platného územního plánu z roku 2017 vzniknout soubor bytových domů. Město nechalo v roce 2018 zpracovat územní studii a hradilo náklady na její pořízení. Investor chce umístit na vymezené plochy jak bytové, tak rodinné domy. Proto je potřeba vypracovat novou územní studii. 

„Chceme se s investorem dohodnout dopředu na podmínkách výstavby. V tuto chvíli předepisuje platná územní studie bytové domy, ale připouštíme změnu na zhruba polovině plochy na domy rodinné. Protože záměr investora není shodný se zpracovanou studií, náklady na pořízení územní studie uhradí investor. Také trváme na zachování cyklostezek, umístění autobusové zastávky a napojení lokality na novou ulici, která vznikne po výstavbě obchvatu,“ řekl místostarosta Jakub Matuška. 

Po podepsání smlouvy bude předána žádost o pořízení územní studie na Městský úřad Břeclav.