Nový majitel kulturního domu na radnici

Představitelé města se dnes setkali s novým majitelem břeclavského domu kultury Bohumilem Vavříčkem ml., který v květnu koupil Kulturní dům Delta.

„Pozvali jsme pana Vavříčka, protože nás zajímá, jaké má plány na využití objektu v srdci Břeclavi. Chtěli jsme se seznámit nejen s ním, ale také s jeho představami o budoucnosti tohoto prostoru v centru města,“ řekl starosta Svatopluk Pěček. „Po dnešním jednání máme pro Břeclavany dobrou zprávu, že i v budoucnu by objekt mohl sloužit kultuře,“ dodal starosta.

Dnešní seznamovací schůzka je začátkem dialogu o dalším využití „kulturáku“ a spolupráce majitele s městem by měla pokračovat. Vedení břeclavské radnice má na základě dlouhodobých požadavků občanů například zájem na zachování velkého sálu pro konání kulturních nebo společenských akcí v centru města.

Od roku 2019 probíhá schvalování změny platného územního plánu. Pokud bude schválena, umožnila by novému vlastníkovi v objektu vybudovat také například bydlení, ubytování nebo obchody.

Novým majitelem je Bohumil Vavříček mladší, syn vlastníka letovického zámku. Ten byl zrekonstruován v roce 2008 a stal se nejlépe opravenou kulturní památkou Jihomoravského kraje.