Nový školní rok otevře školy dětem

S blížícím se začátkem školního roku, který začíná ve středu 1. září, má vedení Města Břeclavi jeden hlavní cíl: „Uděláme všechno pro to, aby nedošlo k uzavírání škol, protože chceme, aby se děti mohly vzdělávat ve školách a v kolektivech svých kamarádů. Pokud existuje možnost, jak pro to vytvořit adekvátní podmínky, podpoříme je,“ řekl místostarosta Richard Zemánek.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR (MŠMT) sdělilo nyní ve svém Stanovisku jasný postoj, jak postupovat v rámci protiepidemických opatřeních ve školách (plné znění Stanoviska najdete zde https://www.edu.cz/reakce-msmt-k-dezinformacim-o-aktualnich-protiedpidemickych-opatrenich-ve-skolach/).

Kontrolním orgánem ve vztahu ke školám je krajská hygienická stanice, která kontroluje dodržování mimořádných opatření, a dále i Česká školní inspekce, která vykonává kontrolu dodržování právních předpisů, které se vztahují k poskytování vzdělávání a školských služeb, jak stanoví § 174 odst. 2 písm. d) školského zákona. Případná vyjádření zřizovatele nebo rodiče ohledně odmítání dodržování mimořádného opatření nebo výzvy k jeho porušování jsou podle Stanoviska MŠMT právně bezpředmětná a nemohou nijak změnit povinnosti plynoucí z mimořádného opatření.

Pokud by ředitel školy podle Stanoviska MŠMT porušoval mimořádná opatření nebo umožňoval jejich porušování ve škole, mohlo by jít o závažné porušení nebo neplnění právních povinností vyplývajících z jeho činností, úkolů a pravomocí na vedoucím pracovním místě ředitele. V takovém případě může zřizovatel ředitele školy v souladu s § 166 odst. 5 písm. a) školského zákona odvolat.

„My věříme, že rodiče pochopí vážnost situace a budou opatření respektovat. Za úspěch považujeme také předprázdninové rozhodnutí ministerstva, že děti nebudou muset nosit roušky v průběhu vyučování, na kterém jsme se s rodiči aktivně podíleli společnou petiční akcí. Naším cílem je, aby se už nikdy neopakovala situace s děsivými počty nakažených a mrtvých, které mnoho rodin připravilo o jejich blízké. V podobné situaci se nikdo z nás nechce ocitnout,“ doplnil místostarosta Zemánek.

V Břeclavi, 30. srpna 2021