O osudu bývalého cukrovaru se zatím nerozhodlo

Břeclavští zastupitelé schválili nové podmínky pro výběr nejvhodnější nabídky na realizaci investičního záměru v areálu bývalého cukrovaru. Definitivní rozhodnutí o budoucím osudu rozsáhlých pozemků a budov v centru města tak zatím nepadlo.

Zastupitelstvo vloni v prosinci schválilo záměr budoucího prodeje pozemků včetně staveb v bývalém cukrovaru. Do 13. března 2017 se přihlásilo pět zájemců. Nabídky posoudila majetková komise a následně komise rozvoje a územního plánu. Ta navrhla, aby nabídky byly doplněny o stanoviska dotčených orgánů (především z hlediska dopravního napojení), aby bylo zřejmé, že předložené návrhy jsou v praxi realizovatelné. Po přijetí nového územního plánu města v květnu letošního roku vyvstala také nová povinnost vypracovat na zájmovou lokalitu územní studii. Vzhledem k tomu, že dodatečný požadavek města na doplnění nabídek by mohl vyvolat žádost neúspěšných kandidátů o úhradu nákladů, které by jim tímto vznikly. Proto bylo rozhodnuto, že z předložených nabídek nebude vybrán žádný investor a bude schválen nový záměr budoucího pronájmu a prodeje pozemků v lokalitě bývalého cukrovaru, jehož podmínky již budou obsahovat i zpracování územní studie.

Starosta města Pavel Dominik na jednání zastupitelstva připustil, že předložené nabídky vedení města příliš neuspokojily: "Žádná nabídka nebyla z našeho pohledu ta pravá. Nechceme někoho vybrat za každou cenu. Věřím, že tentokrát dostaneme více kvalitnějších nabídek." Na zpracování a předložení nových nabídek mají potenciální investoři čtyři měsíce čas.