O výměnu řidičského průkazu můžete požádat i elektronicky

Podat žádost o výměnu řidičského průkazu lze i elektronicky, bez nutnosti navštívit příslušný úřad.

Můžete tak učinit po přihlášení do Portálu dopravy (https://www.portaldopravy.cz/) nebo Portálu občana (https://obcan.portal.gov.cz/prihlaseni), a to v případě uplynutí platnosti nebo blížícího se konce platnosti Vašeho řidičského průkazu, ne však dříve než 90 dnů před koncem platnosti (bez správního poplatku), dále v případě odcizení, ztráty nebo při změně osobních údajů (v takovém případě se platí správní poplatek 200 Kč). Pro všechny uvedené životní situace si můžete také požádat o vydání ve zkrácené lhůtě, tj. do 5 pracovních dnů (správní poplatek 700 Kč).

Podmínkou pro podání žádosti je mít přístup do Portálu dopravy či Portálu občana (NIA ID, Mobilní klíč eGovernmentu, bankovní identita…) a mít zde připojenou datovou schránku fyzické osoby. Více informací na https://chcidatovku.gov.cz/datova-schranka.

Bližší informace k elektroniclké výměně řidičského průkazu najdete zde:

Elektronická žádost o řidičský průkaz

12. 12. 2022