O rodu Kuffnerů vypráví nový web

Společně s rekonstrukcí židovské obřadní síně v Břeclavi vznikala také webová stránka mapující význam a odkaz rodiny Kuffnerů, která významnou památku nechala zbudovat.

Webovou stránku najdete na adrese https://kuffnerovi.eu/.

„Webová stránka je zatím nejucelenější odborný projekt věnovaný rodině Kuffnerů, a to všem rodinným liniím. Je to vlastně taková encyklopedie nejvýznamnější břeclavské židovské rodiny, která postupně ovlivnila tvář tří měst – Břeclavi, Vídně i Sládkovičova. Můžeme sledovat její vzestup, údobí slávy a nucený odchod pod tlakem nástupu nacismu,“ představuje webovou stránku historička Alena Káňová, která se tomuto tématu věnuje již téměř 15 let a která je odborným garantem webu.

Ten seznámí s jednotlivými osobnostmi rodu, bohatým hospodářským i architektonickým odkazem, předkládá základní rodokmen, šlechtické erby i časovou osu hlavních historických událostí rodiny. Zpracovatelem webu je společnost IDEATECH.

Další částí projektu navázanou na rekonstrukci obřadní síně, je „Ztracený svět“ – 3D vizualizace tří kuffnerovských památek v Břeclavi, a to cukrovaru, synagogy a obřadní síně. Srovnání historie se současností a připomenutí toho již zmizelého umožnila kombinace archivního materiálu, současné fotografie, odborného textu a nádherného využití dronové techniky. „Tady jsem moc ráda za velmi příjemnou a inspirativní spolupráci s Jakubem Hotařem. Myslím si, že zájemci o regionální historii našeho města dostali těmito dvěma projekty již předčasný dáreček pod stromeček. A pokud vše vyjde, příští rok chystáme se slovenskou kolegyní k rodině Kuffnerů i reprezentativní knihu,“ dodává Alena Káňová.

Projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie z Evropského fondu regionálního rozvoje.

Název projektu: Na věčnou paměť Kuffnerovi na Moravě a na Slovensku

Kód projektu: 304021CJR9