Občanské průkazy se v Hruškách a Moravské Nové Vsi budou vydávat 23. 7.

Upozorňujeme, že vyřízení (podání žádostí i předání) nových občanských průkazů pro občany Hrušek a Moravské Nové Vsi bude i nadále prováděno přímo v obcích referenty oddělení dokladů, evidence obyvatel a matriky Městského úřadu Břeclav v pátek 23. 7.

                                               Moravská Nová Ves            9:00 – 10:00 hodin

                                               Hrušky                                 10:30 – 11:30 hodin

V blízkosti obecního úřadu, resp. úřadu městyse bude umístěn stan s logem Města Břeclavi, ve kterém se budou uvedené záležitosti vyřizovat. Pro podání žádosti o vydání občanského je vhodné předem nahlásit jméno, příjmení, datum narození a adresu trvalého bydliště přímo na email (není nutností): hana.fikrova@breclav.eu nebo na email jitka.zhanalova@breclav.eu, případně na tel. 604 285 430 nebo 519 311 271.

V srpnu bychom tuto službu pro občany postižených obcí rádi zachovali, bude ale záležet na zájmu občanů.

Variantou je také vyčlenění úředních hodin pro občany Hrušek a Moravské Nové Vsi na přepážce občanských průkazů MěÚ Břeclav každý pátek 9:00 – 11:00 hodin.